September 16th, 2005

(no subject)

Як чемна нiч, нечувана весна
до осенi, як жовте листя, спала.
Чуттєва мить - тендiтна та мiцна -
нас таємницею кохання поєднала.